Operacyjne leczenie płaskostopia podłużnego trwale koryguje deformacje dotyczące całej stopy, zmniejsza dyskomfort i ból związany z poruszaniem się i noszeniem obuwia.

Rodzaj i zakres operacji zależy od rodzaju deformacji, stopnia zaawansowania zmian zwyrodnieniowych, wieku, stopnia aktywności Chorego oraz indywidualnych preferencji Pacjenta. Korektywne zmiany stopy płasko-koślawej operuje się zazwyczaj za pomocą metod małoinwazyjnych, które obejmują tyłostopie. Znacznie skraca to czas rekonwalescencji.

plaskostopie operacjaDeformacja raczej nie występuje samodzielnie. Jest elementem grupy schorzeń dotyczących stóp.

W przypadku, gdy płaskostopie podłużne łączy się z poprzecznym, korekcję tyłostopia uzupełnia się za pomocą technik rekonstrukcyjnych przodostopia.

Specjalista po przeprowadzeniu wywiadu z Chorym, badaniu klinicznym i po zapoznaniu się z wynikami badań dodatkowych, ustali plan leczenia chirurgicznego i wybierze najlepszą metodę leczenia płaskostopia podłużnego i ewentualnych schorzeń towarzyszących. Lekarz dołoży wszelkich starań, by sprostać Państwa wysokim wymaganiom i efekt pooperacyjny był jak najlepszy, a okres rekonwalescencji był możliwie jak najkrótszy.

Operacyjne leczenie płaskostopia podłużnego – metody:

  1. wszczepienie implantu podskokowego – implant wprowadza się do zatoki stępu. Jego zadanie polega na amortyzacji stopy przez hamowanie nadmiernego ruchu kości skokowej względem kości piętowej. Uzyskuje się wówczas efekt korekcji płaskostopia bez niepożądanego usztywnienia stopy. Zabieg jest małoinwazyjny.
  2. osteotomia kości piętowej z wydłużeniem kolumny bocznej – polega na przecięciu kości piętowej i przesunięciu jej tylnej części w kierunku przyśrodkowym.
  3. potrójna artrodeza, czyli usztywnienie stawów stopy – jest zalecana dla osób, które cierpią na deformacje stopy, związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Stopę koryguje się wówczas i stabilizuje przez usztywnienie stawu podskokowego oraz stawu skokowo-goleniowego (w razie potrzeby). U niektórych Pacjentów zachodzi także potrzeba usztywnienia pozostałych stawów stopy.