Płaskostopie podłużne to jedna z częstszych dolegliwości, która wywołuje ból i utrudnia chodzenie. Jakie przyczyny ma płaskostopie podłużne, które objawy sugerują o platfusie oraz jak leczyć to schorzenie?

Jakie są przyczyny płaskiej stopy?

platfusPłaskostopie podłużne czy inaczej płaska stopa to schorzenie, w którym łuk rozpięty wzdłuż długości między stopą a palcami jest spłaszczony. Tego typu wada przede wszystkim utrudnia chodzenie. Poza tym pogarsza elastyczność mięśni stopy, a także powoduje zmiany zwyrodnieniowe i zniekształcające w stawach (piętowo-skokowym i skokowo-łódkowym), koślawość pięty oraz odwiedzenie przodostopia.

Przyczyny platfusa szukać trzeba w niewydolności mięśni, które odpowiadają za utrzymanie fizjologicznego łuku podłużnego stopy. Mięśnie stają się niewydolne z różnych powodów, np. nieprawidłowego ustawiania stóp, długotrwałego unieruchomienia stopy, zaburzeń jej budowy, nadmiernego obciążenia stopy, nieprawidłowej postawy ciała czy specyficznej budowy stopy.

Płaskostopie podłużne — objawy

Jest kilka objawów, które świadczą o platfusie. Zalicza się do nich m.in. ból utrudniający poruszanie, pochylenie stopy w kierunku wewnętrznym, silne pocenie stóp, ich pieczenie, nawracające odciski, rogowacenie skóry na podeszwowej części stopy, intensywniejsze ścieranie podeszwy butów po wewnętrznej stronie.

To pierwsze objawy płaskostopia podłużnego. Jeżeli pacjent zaniedbał leczenie, z czasem może mu zacząć doskwierać ból łydek, kolan czy kręgosłupa, zwłaszcza po długim chodzeniu. W końcu pojawiają się obrzęki, stany zapalne, a w końcu zmiany zwyrodnieniowe prowadzące do deformacji stopy.

Jak leczy się płaskostopie podłużne?

Jeżeli komuś doskwiera płaskostopie podłużne, leczenie musi być poprzedzone odpowiednimi badaniami stóp. Specjalista musi ocenić stopień spłaszczenia wszystkich łuków stopy. Stwierdzi również, jaki charakter ma płaskostopie — sztywny czy elastyczny.

Leczenie zachowawcze płaskostopia to między innymi farmakoterapia (leczenie lekami), fizykoterapia (zabiegi), ale też ułatwiający korekcję nieprawidłowego ułożenia stopy kinesiotaping. Poza tym to szereg ćwiczeń.

Ćwiczenia na płaskostopie mają wzmocnić osłabione mięśnie, utrzymać pełen zakresu ruchu stawu skokowego i poprawić stabilizację. Poza tym pomagają wyrobić nawyk prawidłowego ustawiania i obciążania stopy. Pośród najpopularniejszych ćwiczeń na płaskostopie wymienia się np. naprzemienne stawanie na palcach i piętach, przysiady z nieodrywaniem stóp od podłoża i drapanie podłogi palcami.

Na rynku dostępne są też korekcyjne wkładki na płaskostopie podłużne, które zaleca się zwłaszcza dzieciom, gdyż ich kościec dopiero się kształtuje. W przypadku osób dorosłych wkładka jedynie zmniejszy ból. W ich przypadku rozważyć można leczenie operacyjne platfusa. Wówczas stosuje się rekonstrukcję tkanek miękkich lub osteotomię.